ഷൊക്രൻ !

ബസ്രയിലെ മനാവി ഭാഷ ഹോട്ടലിന്റെ 312ആം നമ്പർ റൂം. അവിടെ ഫോണിലിട്ടു കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളർകോടൻ കളർകോടൻ : ഹലോ, ലോന്ട്രി സർവീസ്?  ടെലിഫോണ്‍ ഓപ്പറെട്ടർ : സാബാഹ് എൽ ഖീർ…ലോന്ട്രി സർവീസ്…ഹാല ബെംകാനി സാ’അദതുക് ? കളർകോടൻ… Read more “ഷൊക്രൻ !”

മഞ്ജു വാര്യരും, ഐശ്വര്യ റായിയും, പിന്നെ കല്ല്യാണ്‍ ജൂവല്ലേര്സ്സും……

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ടിവിയിലും, ഇന്റെർനെറ്റിലും, റോഡരുകിലെ ഫ്ലെക്സ്ബോർഡുകളിലും എന്ന് വേണ്ട, എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം കല്ല്യാണ്‍ ജൂവല്ലെര്സ്സിന്റെ  പരസ്യങ്ങൾ ആണ്. ‘വിശ്വാസം, അതല്ലേ എല്ലാം!’, എന്നു പറഞ്ഞു  കൊണ്ട് മഞ്ജുവും, ഐശ്വര്യയും, കല്ല്യാണും ജനങ്ങളുടെ… Read more “മഞ്ജു വാര്യരും, ഐശ്വര്യ റായിയും, പിന്നെ കല്ല്യാണ്‍ ജൂവല്ലേര്സ്സും……”